اهداف قوم‌‏موسیقی‌‏شناسی، یک نگاه انسان‌شناسانه

نوشته: آلن. پ. مریام، ترجمه: بهرنگ نیک‌آئین گمان می‌کنم هیچ کدام از ما امروز صبح در اینجا نمی‌‌خواهد خودش را دانشجوی تمام و ‌کمال تاریخ علم بداند‌ــ قطعاً در مورد من اینطور نیست‌ــ و اگر اینطور باشد، افسوس و حیف. برای این نشستِ به‌خصوص، جامعه‌ی قوم‌موسیقی‌شناسی گردهمایی‌ای را شروع می‌کند که باید دستکم مطالب آن […]

آداب و رسوم ازدواج در بين عشاير قشقایی شهرستان دشتستان بوشهر

عشاير دشتستاني مانند هر قوم و قبيله اصيل ايراني همچنان بر سنت ها و فرهنگ هاي كهن قومي خود پايبند هستند و برطبق آداب و سنن قومي ازدواج مي كنند.عشاير ايل قشقايي كه در دشتستان زندگي مي كنند در تمامي مراحل تشكيل خانواده سنت ها و آداب و رسوم خاص خود را اجرا مي كنند.پسرعشايري […]

کولی و زندگی او

زندگی کولی‌ها در اروپاطبق تحقیقاتی که دانشمندان مردم شناس و نژاد شناس به عمل آورده اند کولی‌ها تیره ای از مردم هند شمالی بوده اند که از زمانهای بسیار قدیم دسته دسته از سرزمین اصلی خودی کوچیده و در سرتاسر جهان پراکنده شده ، در هر مکان و محلی به مناسبتی نامی یافته اند ، […]

زندگی کولی های ایران

تاریخچه کولی‌ها در آسیا ، مخصوصاً سابقه پیدایش آنها در ایران بسیار طولانی تر و پیشتر از اروپاست و بنا بر اشارات مختصری که در کتابهای شرقی از جمله کتب ایرانی راجع به این قوم هست گویا نخستین دسته های مهاجرکولی در روزگار ساسانیان وارد ایران گردیده اند .در انجمن آرای ناصری می نویسد :” […]