استان فارس

موسیقی بلوچستان

موسیقی بندرعباس

تنبور کردستان

موسیقی قشقایی

موسیقی لری استان فارس

موسیقی شمال خراسان

آهنگ بجنوردی قمشه استاد علی ابچوری