تماشا کنید

روز جهانی نی انبان و گردهم آیی در عمارت حاج رئیس بندر بوشهر

تماشا کنید

مراسم عروسی، آهنگ چوپی بوشهری

نوازنده نی‌جفتی مجید پاک‌دل

تماشا کنید

نواختن بوق در بوشهر

تماشا کنید

مراسم عروسی سرتراشون

تماشا کنید

یاسین ابراهیمی و فایزخوانی

تماشا کنید

لالایی زنانه بوشهر

تماشا کنید

پولاد قهرمانان در مراسم گندم کوبی شبانکاره