مقام های موسیقی غیرآیینی بوشهر

موسیقی سازی غیرآیینی بوشهر دارای مقام هایی به شرح زیر است:‏1- حاجیانی (سرپنجه ‏– سرانگشت – غمونه) مردم به آن حاجیونی می گویند.2- شروه3- بیت4- چوپی چهار دستمال (دوره) یا دوره ای5- چوپی بوشهری6- مولودی7- شکی8- بندری9- خیام خوانی1- حاجیانی (حاجیونی): معمولا مقدمه ی انبان است. نوازنده هر وقت ساز بدست می گیرد اولین چیزی […]

مرزهای فرهنگی موسیقی سوگواری بوشهر فراتر از حدود جغرافیایی

مرزهای فرهنگی موسيقی سوگواری بوشهر بسيار فراتر از حدود جغرافيايی كنونی آن است. سازها و نواختن آنها نيز بيشتر و ساده تر از قطعات آوازی، از فرهنگی به فرهنگ ديگر برده شده است. سنج و دمام، تنها قطعه ی ضربی بدون كلام در موسيقی بوشهر- نوعی پُلی ريتمی نه چندان پيچيده است كه يادگار حضور […]

سازشناسی موسیقی بوشهر

شناسایی سازها و موسیقی سازی می تواند به درک ارزشهای فرهنگی و ویژگی ها و معیارهای زیبایی شناختی یک جامعه کمک های شایان توجهی نماید.سازشناسی از مهمترین کلیدهای درک تاریخ موسیقی فرهنگ های گوناگون است.سازها می توانند به عنوان وسایلی که نمایانگر ارتباط فرهنگی مردمان مختلف هستند،مورد مطالعه قرار گیرند.از طرفی بررسی ساختمان سازها برای […]

موسيقي مقامي بوشهر

پس از ورود فرهنگ آفريقايي به اين منطقه و ادامه يافتن حيات آن، بخشي از فرهنگ موسيقي بوشهر از اين فرهنگ تاثيرپذيرفته است. اين تاثير در تعدادي از ترانه ها، »يزله« ها، »نيمه« ها )آوازهاي كار(، »مراسم سنج و دمام« و … نمايان است.موسيقي منطقه بوشهر را مي توان به دو بخش عمده تقسيم كرد:موسيقي […]

آوازها در موسیقی بوشهر و آیین های کلامی سنتی

از جمله آوازهای رایج در محافل غیر عزاداری می توان به حاجیونی مثنوی ، شمبه ایی وزینب شل اشاره نمود.آوازهایی چون بیت خوانی ، چاووش ، مرثیه خوانی و شوره از نغمه های برجای مانده ی موسیقی قدیم بوشهر می باشد که به آوازهای باستانی موسیقی ملی ایران که از دوران پیش از اسلام در […]

عزاداری زنانه در بوشهر

«مطربه: يك دسته كنيزان آزاد شده باشند. تقريباً پانزده نفر شوند و آلات طربشان دايره‌اي است و حلقه دار. در اعياد و عروسي دعوت شده گاهي بي دعوت روند و دايره وار نشسته و تغني كرده و انعام يابند. در پُرسة محترمين هم روند و سرود واژگونه خوانند.» از نوشته‌هاي سديدالسلطنه مي‌توان نتيجه گرفت كه […]

کنیزکان آفریقایی و عزاداری زنانه در بوشهر

یادداشتی در روزنامه ملت ما – 6 بهمن از چگونگي عزاداري زنانه در بوشهر قديم، آثار مكتوب و قابل‌توجهي در دست نيست. در اين رابطه تنها كتابي كه مي‌توان نام برد، «خليج فارس و درياي عمان در صد سال پيش» است. سديدالسلطنه در فصل «مُغنيان بوشهر» به اين موضوع چنين اشاره كرده كه: «مطربه: يك […]